Bizottsági határozatok / 59/2015. (03.25.) pjb. határozat:

 

59/2015. (03.25.) pjb. határozat:

 

A Pénzügyi Bizottság támogatja, hogy Budapest   Főváros   VI.   kerület   Terézváros   Önkormányzat   Képviselő-testülete megalkotja .../2015. (... ...) rendeletét a személyes gondoskodás keretében szociális ellátást nyújtó nevelési-oktatási és szociális intézmények, továbbá a gyermekjóléti alapellátást biztosító intézmények intézményi térítési díjának megállapításáról szóló 39/1997. (XII. 19.) rendelet módosításáról.

 

Felelős: dr. Mogyorósi Sándor jegyző

Határidő a kihirdetésére: azonnal