VÁLASZTÁSOK 2018-2019

Jelentkezés Szavazatszámláló Bizottságba

Kitöltendő nyomtatványok:     jelentkezési lap      és   nyilatkozat               beadási határidő: 2018. január 31., szerda


T á j é k o z t a t á s :

Tisztelt Terézvárosi Választópolgárok!

A Budapest VI. Kerületi Helyi Választási Iroda a 2018-2019. évi általános választások lefolytatásához szavazatszámláló bizottsági tagok jelentkezését várja.

  • A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 17. §-a szerint a szavazatszámláló bizottságnak csak a településen (Budapest VI. kerületében) állandó lakóhellyel rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár lehet tagja. A választási bizottság választott tagja az lehet, aki az országgyűlési képviselők választásán jelöltként indulhat, így a szavazatszámláló bizottság választott tagja lehet minden nagykorú magyar állampolgár, kivéve, aki jogerős ítélet alapján szabadságvesztés büntetését, vagy büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelését tölti.
  • A Ve. 18. § (1) bekezdése alapján a választási bizottságnak nem lehet tagja a köztársasági elnök, a háznagy, képviselő, alpolgármester, jegyző, másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja, a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló személy, valamint jelölt. Nem lehet továbbá a választási bizottságok választott tagja, aki valamely párt tagja, a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja, a választókerületben induló jelölt hozzátartozója, a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti központi államigazgatási szervvel vagy a választási bizottság illetékességi területén hatáskörrel rendelkező egyéb közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, állami szolgálati jogviszonyban, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy a közalkalmazott kivételével, továbbá állami vezető sem.
  • A Ve. 33. § (3) bekezdés a) pontja értelmében a szavazatszámláló bizottság választott tagjának megbízatása a következő általános választásra megválasztott választási bizottság alakuló üléséig tart.

Kérem,  hogy  aki  úgy  érzi,  hogy  munkájával  segítené  a  választások  lebonyolítását,  és  személyével  szemben kizáró  ok  nem  áll  fenn,  az  a  letölthető  nyomtatványok  kitöltésével  és  aláírásával  jelentkezhet
legkésőbb    2018.    január    31.    napjáig:

  • személyesen a Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Polgármesteri Hivatal Szervezési Csoportjánál (1067 Budapest, Eötvös u. 3. 100. szoba) vagy Ügyfélszolgálatán (1067 Budapest, Eötvös u. 4.),
  • postai úton a Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Polgármesteri Hivatal Szervezési Csoport, 1067 Budapest Eötvös u. 3. címen.

A szavazatszámláló bizottsági tagok jelentkezésével kapcsolatosan hivatali munkaidőben telefonon is érdeklődhet a
06(1) 815-2112 telefonszámon.

 

Kérem, hogy jelentkezésük során vegyék figyelembe, hogy a választások napján a szavazatszámláló bizottság munkájában történő közreműködés jelentős fizikai és szellemi megterheléssel jár, valamint a döntések meghozatalakor nagyfokú odafigyelést igényel! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a szavazatszámláló bizottságok tagjait Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testülete választja meg. A megválasztott szavazatszámláló bizottsági tagok – valamennyi választást megelőzően – kötelesek a bizottsági tagok részére szervezett felkészítő oktatáson is részt venni.

Tájékoztatom Önöket, hogy a szavazatszámláló bizottság választott tagjai munkájukért tiszteletdíjban részesülnek, és a választást követő napon a napi munkavégzés alól mentesülnek a Ve. 15. § (1) és 19. § (2) bekezdésében foglaltak alapján.