Nyomtatványok

Adóügyi Osztály

Építmény- és telekadó: 

 • tájékoztató az építményadóról:     PDF     
 • Nyilatkozat magánszemély adómentességéhez:
  (a bevallással együtt benyújtandó, azt nem helyettesíti.  PDF
   
 • Építményadó mentességi nyilatkozat (szervezetek):
  (a bevallással együtt benyújtandó, azt nem helyettesíti.)
      PDF   
 •  Bevallás az építményadóról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében + betétlap lakásról, üdülőről, kereskedelmi egységről (szállodaépületről) és egyéb, nem lakás céljára szolgáló épületről az adó megállapításához:
 • Megállapodás az adóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról:       PDF  
 • Tájékoztató a telekadóról:      PDF    
 • Bevallás a telekadóról, alapterület szerinti adózás esetében:      PDF 
 •  Bevallás a telekadóról, korrigált forgalmi érték szerinti adózás esetében 2016:   PDF 
 • Kiegészítő lap az építmény adó, illetve a telekadó bevallásához:      PDF 

Gépjárműadó: 

 • Nyilatkozat egyesület, alapítvány részére a 2017. évi gépjárműadó alóli mentességről:     PDF    

Idegenforgalmi adó:

 • Tájékoztató az idegenforgalmi adót érintő gyakori kérdésekről
  és válaszokról       PDF   
 • Bevallás a beszedett helyi idegenforgalmi adóról:
 • BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzat adóhatóságához:  PDF 
 • Nyilatkozat idegenforgalmi adómentességről:      PDF   

Méltányossági kérelem:

 • Adatlap gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet)
  fizetési könnyítésre irányuló kérelmének elbírálásához:    PDF   
 • Adatlap magánszemély (egyéni vállalkozó)
  fizetési könnyítésre és adómérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához:      PDF  

Egyéb kérelmek:

 • igazolási kérelem (egyes kötelezettségek késedelmes kimentésére):  PDF
 • Kérelem adó- és értékbizonyítvány kiállításához:      PDF

Egyéb

 • MEGHATALMAZÁS (magánszemély adózó más nagykorú
  magánszemély meghatalmazott által történő képviseletére)    PDF
 • TÁJÉKOZTATÓ az adók és az adók módjára behajtandó
  köztartozások végrehajtásáról:       PDF   

 

 

Főépítészi és Településfejlesztési Iroda

TELEPÜLÉSKÉPI  VÉLEMÉNYEZÉSI  ELJÁRÁS


KÖZTERÜLET ALAKÍTÁSI TERV (KAT)


AZ ÜZEMI, SZABADIDŐS LÉTESÍTMÉNY ZAJKIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉKÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA


AZ ÜZEMI, SZABADIDŐS ZAJFORRÁS ZAJKIBOCSÁTÁSÁNAK MEGVÁLTOZÁSA

 • Jelentés:      

AZ ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉG ESETÉN A ZAJKIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉK
ALÓLI FELMENTÉS


KÖZTERÜLETI RENDEZVÉNY ZAJKIBOCSÁTÁSÁNAK ENGEDÉLYEZÉSE

 • Bejelentő lap:         (1 órát meg nem haladó rendezvény esetén)
 • Kérelem:          (1 órát meghaladó rendezvény esetén)

PANASZOK, KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK KIVIZSGÁLÁSA
KÖRNYEZETVÉDELMI ÜGYEKBEN

Tájékoztató:  html         


TERVTANÁCS

 

Igazgatási és Anyakönyvi Osztály

I. BIRTOKVÉDELMI ELJÁRÁS

 • TÁJÉKOZTATÓ
 • ŰRLAP
  • Kérelem birtokvédelmi eljárás megindításához        

II. HAGYATÉKI ELJÁRÁS

 • TÁJÉKOZTATÓK
  • Tájékoztató a hagyatéki eljárásról                HTML  
  • Tájékoztató a Budapest VI. kerületi közjegyzőkről                  HTML    

III. TALÁLT DOLGOKKAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS

 • TÁJÉKOZTATÓ
  • Tájékoztató a talált dolgokkal kapcsolatos eljárásról              HTML  

IV. ANYAKÖNYVI ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS 


V. ÁLLATTARTÁSI ÉS ÁLLATVÉDELMI ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS

 • TÁJÉKOZTATÓ
  • Tájékoztató az állattartási és állatvédelmi eljárásról              HTML   

VI. VÁRAKOZÁSI HOZZÁJÁRULÁSOKKAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS

1., Tájékoztatók:

2., Formanyomtatványok:

 •                kérelem egészségügyi várakozási hozzájárulás kiadása iránt
 •                kérelem gazdálkodói várakozási hozzájárulás kiadása iránt
 •                kérelem lakossági behajtási  hozzájárulás kiadása iránt
 •        megállapodás személygépjármű kizárólagos használatba adásáról

                                  esetében szükséges hozzájáruló nyilatkozat    

                                  esetében kitöltendő lakossági kérelem          

 

 

Lakás- és Helyiséggazdálkodási Osztály

 • befogadáshoz történő hozzájárulás iránti kérelem:          
 • bérleti jogviszony folyt bérlő halála esetén:       
 • bérleti jogviszony folyt tartási szerződés esetén:         
 • bérlőtársi jogviszony elismerésére kérelem:         

 

 

Szociális és Gyermekvédelmi Osztály