Önkormányzati hirdetmények


2018. 10. 01.
PÁLYÁZATI  KIÍRÁS                                                                                    

benyújtási határidő: 2018. október 16.

 

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 15/2006. (III. 21.) önkormányzati rendelet 5. §-a, 6. §-a és 7. §-a, valamint a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2018. szeptember 25-én hozott döntése alapján

2018. október 1-től - 2018. október 16-ig terjedő időszakban
pályázatot hirdet 6 db üres lakás piaci alapú, felújítási kötelezettséggel történő
határozott időtartamra szóló (6 hónap + 5 év) bérbeadására.


Letölthető anyagok:
  pályázati felhívás               pályázati kiírás             pályázati adatlap            térkép   

             A lakások adatai:
  Benczúr utca 35/C III.em. 305.             Hunyadi tér 10.  A.lphz. I.em. 1.            Székely M. u. 4-6. I.em. 2/b.  

  Szív utca 64.  III.em.  16/a.                 Vörösmarty u. 42. I.e. 13.                Zichy J. u. 32. II.em. 5.  

 


2018.09.27.


Pályázati hirdetmény


Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága, a képviselő-testület egyes építési tevékenységekkel kapcsolatos parkolási igényekről és azok biztosításáról szóló 2/2011. (II.03.) rendelet 7/a. § alapján

pályázatot hirdet az önkormányzat közigazgatási területén lévő, a Rendelet feltételeinek megfelelő magánszemélyek részére, az eredeti, jelenleg felszámolás alatt álló, vagy felszámolt
építtető, beruházó és az önkormányzat között létrejött megállapodásban szereplő
parkoló-megváltási díj egy részének az önkormányzat által történő átvállalására.

A pályázat kiírás - mely részletesen tartalmazza a pályázati feltételeket - megtekinthető az önkormányzat honlapján, a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatának hirdetőtábláján, továbbá letölthetőek az alábbi linkekről:

   PÁLYÁZATI FELHÍVÁS                             PÁLYÁZATI KIÍRÁS       


A pályázat benyújtásának helye:
Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, Ügyfélszolgálata (Bp. VI. Eötvös u. 4.)

 

A pályázat az alábbi időszakban adható le:
2017. szeptember 27. (8 órától) - 2017. október 27. (18 óráig) ügyfélfogadási időszakban személyesen vagy postai úton.

 2018.09.27.


ŐSZI TÁRSASHÁZ-FELÚJÍTÁSI PÁLYÁZAT

A pályázati anyag benyújtásának végső határideje:
                                                                                 2018. november 5.,  hétfő, 1800 óra


Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága a társasházaknak nyújtható felújítási támogatásokról szóló 55/2011.(XII.19.) önkormányzati rendelet, valamint a 146/2018.(IX.25.) VKB. határozata alapján pályázatot hirdet


2018. szeptember 27-től – 2018. november 5-ig

terjedő időszakban az Önkormányzat közigazgatási területén lévő társasházak részére.


                                              L  e  t  ö  l  t  h  e  t  ő       a  n  y  a  g  o  k :                                
az adatlap és a nyilatkozat doc formátumban is elérhető, megnyitás elött mentse le a gépére


pályázati felhívás                                                     pályázati kiírás   


a szükséges engedélyek listája                         a nyújtható támogatások mértéke    


pályázati adatlap                                                   nyilatkozat   
p á l y á z a t i    a d a t l a p                                    n y i l a t k o z a t   

 

A pályázati anyag benyújtásának helye:
Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálata
(Bp. VI. ker. Eötvös u. 4.)


 

A Terézvárosi Önkormányzat

lejárt határidejű hirdetményei a

Hirdetmények (archivum) link alatt megtekinthetőek.