Városüzemeltetési Osztály feladat- és hatáskörei

Kapcsolat
Ingyenes zöldszám:
+36 80 201 138
Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat
Városüzemeltetési Osztály
Ügyfélfogadás
Hétfő:13:30 - 18:00
Kedd:-
Szerda:08:00 - 16:30
Csütörtök:-
Péntek:08:00 - 11:30
Kérdése, észrevétele van?
Írjon nekünk irjon-nekunk

Hulladékgazdálkodási feladatok

 • gondoskodik a szelektív hulladékgyűjtő szigetek kihelyezéséről;
 • koordinálja a társasházi szelektív papírgyűjtési rendszert;
 • megszervezi a lakossági veszélyeshulladék-gyűjtési akciót;
 • ellátja a közterület tisztán tartásával és lomtalanításával kapcsolatos feladatokat;
 • koordinálja a kutyapiszok-gyűjtő edények kihelyezését, fenntartását;
 • előkészíti a települési szilárd hulladékgazdálkodásra vonatkozó döntéseket.

 

Útügyi igazgatási feladatok

 • tájékoztatja - közút kezelőjeként - a közlekedés résztvevőit a közlekedés biztonságát és zavartalanságát jelentősen befolyásoló körülményekről;
 • jogosult - közút kezelőjeként - a közút lezárására vagy forgalmának korlátozására, a közúton folyó munkák, a közút állagának védelme, a közúti forgalom biztonsága miatt;
 • engedélyezi a helyi (kivéve a fővárosi önkormányzat tulajdonában levő) közutak részét képező járdák és gyalogutak építését, korszerűsítését és megszüntetését;
 • nyilvántartja a közutat, annak műszaki-, minőségi-, forgalmi-, baleseti adatait, valamint a forgalmi rendjét meghatározó jelzéseket;
 • hozzájárul a közút felbontásához, annak területén, az alatt vagy felett építmény vagy más létesítmény elhelyezéséhez, a közút területének egyéb, nem közlekedési célú elfoglalásához;
 • közútkezelői, munkakezdési engedélyt ad közműépítési munkák elvégzéséhez;
 • engedélyezi a közút felbontását;
 • ellátja a közterületen folyó közműépítési munkák ellenőrzését, majd ezek befejezése után a helyreállítás ellenőrzését;
 • közmű társaságokkal történő egyeztetés alapján előkészíti a közműfejlesztési javaslatokat;
 • üzemzavar elhárítással kapcsolatos burkolatbontások nyilvántartása;
 • hozzájárulást ad a szükséges útcsatlakozás létesítéséhez;
 • felszólítja a közlekedés biztonsága érdekében építmény vagy útcsatlakozás felújítására, korszerűsítésére annak üzemben tartóját illetve létesítőjét;
 • felszólítja azt, aki a közúti forgalom biztonságát, zavartalanságát veszélyezteti, a felszólítás eredménytelensége esetén eljár a közlekedési hatóságnál;
 • hozzájárulást ad, hogy a rendőrség, tűzoltóság és a fegyveres erők a közutat lezárja, annak forgalmát korlátozza (elterelje);
 • előkészíti a település területén lévő taxiállomások igénybevételének rendjét;
 • gondoskodik arról, hogy a közút biztonságos közlekedésre alkalmas, közvetlen környezete esztétikus és kulturált legyen;
 • kialakítja a közút forgalmi rendjét (ha jogszabály másként nem rendelkezik);
 • gondoskodik a közút tisztán tartásáról, a hó eltakarításáról, továbbá az út síkossága elleni védekezésről.

 

Közterületek hasznosításával kapcsolatos feladatok:

 • előkészíti a közterület-használati megállapodásokat jóváhagyásra;

  Közterület-használat típusai:
 • filmforgatáshoz kapcsolódó területhasználat;
 • pavilonok elhelyezése;
 • vásárok megrendezéséhez kapcsolódó területhasználat;
 • kulturális események kapcsán felmerülő területhasználat;
 • vállalkozási célú területhasználat;
 • kizárólagos parkolás;
 • konténer elhelyezése;
 • ellátja az utóellenőrzést a területhasználat után;
 • kivizsgálja, megválaszolja területhasználattal kapcsolatos panaszbejel-
  entéseket;
 • ellenőrzi a közterület-használati díjak megfizetését.

 

Felsoroltak közül az alábbi hatósági ügyek intézését látja el az osztály

 • közútkezelői hozzájárulás kiadásának előkészítése;
 • munkakezdési hozzájárulás kiadásának előkészítése.

 

Az elektronikus úton történő ügyintézés rendjéről szóló 28/2005. (X.24.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete tartalmazza a jelenleg elektronikus úton intézhető ügyek körét, amely a Városüzemeltetési Osztály feladatkörében az alábbiakban felsoroltakra ad lehetőséget:

 • kerületi fenntartású utak kezelésével kapcsolatos bejelentések megtétele;
 • köztisztasággal kapcsolatos panaszok bejelentése.

 

Hatályos helyi jogszabályok:
Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 44/2006. (XII.1.) rendelete a Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 25/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyonnal való gazdálkodás és rendelkezés szabályairól

(A jogszabályok kattintással elérhetők!)