Közútkezelői hozzájárulás kiadása

Kapcsolat
Ingyenes zöldszám:
+36 80 201 138
Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat
Városüzemeltetési Osztály
Ügyfélfogadás
Hétfő:13:30 - 18:00
Kedd:-
Szerda:08:00 - 16:30
Csütörtök:-
Péntek:08:00 - 11:30
Kérdése, észrevétele van?
Írjon nekünk irjon-nekunk

 

A közútkezelői hozzájárulás kérelemre induló hatósági ügy, figyelembe véve a 2004. évi CXL. törvény 29. § (9) bekezdését. Közútkezelői hozzájárulást kell kérni Budapest Főváros Terézváros Önkormányzatának tulajdonában lévő közterület felbontásához, annak területén, az alatt vagy felett építmény vagy más létesítmény elhelyezéséhez, a közterületnek egyéb nem közlekedési célú igénybevételéhez. A kérelem elbírálását a Városüzemeltetési Osztálya készíti elő. A kérelmet írásban postai úton (1392 Budapest 62. Pf. 409), vagy személyesen (1067 Budapest, Eötvös u. 3. Ügyfélszolgálati Iroda) lehet benyújtani.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

  • kérelmező cég/személy nevét, címét/telephelyét, elérhetőségét;
  • létesítmény megnevezését.


A kezelői hozzájárulás iránti kérelemhez mellékelni kell:

  • 2 példány közmű egyeztetett kiviteli tervdokumentáció;
  • a közút érintett szakaszának hossz-, ill. keresztszelvényét;
  • az igénybevétel miatt szükséges, szakhatóságokkal jóváhagyott
    forgalomszabályozás (korlátozás, forgalomterelés) tervet.

 

Az elbírálás határideje: a kérelem benyújtásától számított 30. nap.

Az elbírálás menete:
A kérelemhez csatolt mellékletek hiánya esetén az ügyfelet értesítjük hiánypótlási kötelezettségéről, melynek levelünk kézhezvételétől számított 15 napon belül eleget kell tennie. Ha a kérelemhez szükséges mellékletek hiánytalanul rendelkezésre állnak, az ügyintéző helyszíni szemlét tart tervdokumentáció egyeztetésével.

Az ügyintéző hozzájárulás kiadását melyet a döntéshozó aláír.
Az eljárás illetékmentes.


A Közútkezelői hozzájárulás kiadása ügyben alkalmazott hatályos jogszabályok:
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás szabályairól 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről, a végrehajtásra kiadott 30/1988. (IV.21.) MT rendelettel egységes szerkezetben