Kapcsolat
Ingyenes zöldszám:
+36 80 201 138
Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat
Személyügyi Osztály

Cím: 1067 Budapest, Eötvös utca 3.
Telefonszámok: +36 1 342 0905,
 +36 1 342 0906, +36 1 342 0907, +36 1 342 0908
Központi fax: +36 1 322 1832

Ügyfélfogadás
Kérdése, észrevétele van?
Írjon nekünk irjon-nekunk

[Elérhetőségek]

 

Személyügyi Osztály feladat- és hatáskörei

 

 • előkészíti a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői, közszolgálati ügykezelői, munkavállalói feletti munkáltatói jog gyakorlásával kapcsolatos döntéseket és gondoskodik azok végrehajtásáról,
 • vezeti az előírt munkaügyi nyilvántartásokat, teljesíti az ahhoz kapcsolódó adatszolgáltatásokat,
 • kezeli a polgármester, az alpolgármesterek, a jegyző, az aljegyző, a köztisztviselők, az ügykezelők, valamint a munkavállalók személyi anyagait, személyügyi, munkaügyi iratait,
 • ellátja a köztisztviselők tervszerű oktatásának, továbbképzésének szervezésével kapcsolatos feladatokat, karbantartja a PROBONO rendszerbe feltöltött hivatali állomány adatait,
 • ellátja az alap- és szakvizsga kötelezettséggel, valamint ügykezelői vizsgával kapcsolatos feladatokat,
 • intézi a hivatal tisztségviselői, a köztisztviselői, az ügykezelői, valamint a munkavállalói részére a Közszolgálati Szabályzatban rögzített juttatásokkal kapcsolatos feladatokat,
 • ellátja a vagyonnyilatkozat tételre kötelezettekkel kapcsolatos feladatokat,
 • intézi a Hivatal CSED-en és GYED-en lévő munkatársai részére az ellátásokat,
 • teljesítményértékelések előkészítése, kezelése, nyilvántartása, a Hivatal TÉR rendszerének aktualizálása,
 • előkészíti az álláspályázatokat, álláshirdetéseket és gondoskodik azok megjelentetéséről, részt vesz a meghallgatásokon, írásban tájékoztatja a pályázókat a pályázat eredményéről, gondoskodik a pályázati anyagok visszaküldéséről,
 • a szolgálati idő beszámítással, nyugdíjazással kapcsolatos feladatokat ellátja.