Oktatási és közművelődési feladatok

Kapcsolat
Ingyenes zöldszám:
+36 80 201 138
Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat
Humánszolgáltatási főosztály

Cím: 1067 Budapest, Eötvös utca 3.
Telefonszámok: +36 1 342 0905,
+36 1 342 0906, +36 1 342 0907, +36 1 342 0908
Központi fax: +36 1 322 1832

Ügyfélfogadás
Hétfő:13:30 - 18:00
Kedd:-
Szerda:08:00 - 16:30
Csütörtök:-
Péntek:08:00 - 11:30
Kérdése, észrevétele van?
Írjon nekünk irjon-nekunk

Oktatási és közművelődési
feladat- és hatáskörök

 

Az oktatási és közművelődési ügyintézők előkészítik a köznevelési, közoktatási, a közművelődési, önkormányzati és közalkalmazotti törvényből adódó önkormányzati (képviselő-testületi, bizottsági, polgármesteri, jegyzői) hatáskörök, feladatkörök érvényesítését.

 

Közreműködnek:

 • Képviselő-testület közoktatást, köznevelést és közművelődést érintő döntéseinek elkészítésében; a közoktatást, köznevelést és közművelődést érintő testületi határozatok végrehajtásának szervezésében a közoktatási és közművelődési intézmények fenntartásával és működtetésével kapcsolatos döntéstervezet előkészítésben,

 • a köznevelési és közművelődési intézmények - az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmények kivételével - létesítésére, megszüntetésére, az intézmény nevének megváltoztatására vonatkozó döntések előkészítésében,

 • a köznevelési és közművelődési intézmények körében ellátandó feladatok meghatározásában, a feladatok megváltoztatására irányuló döntés előkészítésében,

 • a köznevelési intézmények dokumentumainak (PP, SZMSZ, Házirend, IMIP) fenntartói ellenőrzésében,

 • a köznevelési és közművelődési intézmények költségvetési és más célú támogatásának meghatározásában (felújítás, karbantartás); az intézményeket érintő céltámogatások rendszerének kialakításában és jóváhagyott fejlesztési programok intézményi lebonyolításában;

 • az óvodai jogviszonnyal kapcsolatos jegyzői döntések elbírálásában,

 • táborok, erdei iskolák, erdei óvodák szervezése, koordinálása; (Dunabogdányi Gyermeküdülő  kihasználtsági mutatójának növelése),

 • a közoktatást, köznevelést és közművelődést érintő rendeletek megalkotásában, felülvizsgálatában,

 • az önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények szakmai és törvényességi ellenőrzésében, munkaterv alapján;

 • a Képviselő-testület humánpolitikát (helyi kitüntetések, ösztöndíjak, ifjúsági ügyek, civil szerveződések, helyi kisebbségek stb.) érintő döntéseinek előkészítésében és végrehajtásában;

 • a területét érintő pályázatok figyelésében, döntésre történő előkészítésében és koordinálásában,

 

Előkészítik:

 • a köznevelési intézmények dokumentumainak (PP, SZMSZ, Házirend, IMIP) jóváhagyását,

 • a köznevelési intézmények alapító okiratainak jóváhagyását,

 • az intézményvezetői pályázatokkal, megbízásokkal kapcsolatos munkáltatói döntéseket és intézkedéseket,

 • jegyzői hatáskörben: az adatszolgáltatást társhatóságok részére, az óvodai felvétellel kapcsolatos fellebbezések elbírálását; az óvodakötelezettség teljesítésével összefüggő jegyzői döntéseket, a köznevelési intézmények szakmai és törvényességi ellenőrzését, értékelését;

 • a közoktatási, köznevelési, önkormányzati és közalkalmazotti törvényből adódó önkormányzati (képviselő-testületi, bizottsági, polgármesteri, jegyzői) hatáskörök érvényesítését,

 

Végrehajtják, ellátják:

 • a közoktatási intézmény alapítására, megszüntetésére és átszervezésére hozott önkormányzati döntéseket,

 • a közoktatási intézmények alapító okiratainak, szabályzatainak elkészítéséhez a fenntartói egyeztetéseket,

 • az Önkormányzat fenntartásában lévő közoktatási intézmények hatósági, törvényességi ellenőrzését, az alapellátottság folyamatos vizsgálatát és elemzését, valamint értékeli munkájukat,

 • a nemzeti és etnikai ügyek köznevelést érintő feladatait,

 • az ösztöndíj pályázatokkal kapcsolatos feladatokat (tanulói, felsőoktatási és pedagógus),

 • a feladatkörébe tartozó ügyfélszolgálati, érdek-képviseleti és érdekvédelmi szervekkel való együttműködés ügyintézési feladatait,

 • a Költségvetési és Intézménygazdálkodási Főosztállyal együtt kidolgozza a költségvetési tervezési irányelveket, előirányzatok, illetve előirányzat-módosítások szakmai indokoltságát vizsgálja, javaslatot tesz az intézményi költségvetési előirányzatokra, vagy azok módosítására, meghatározza az intézmények végleges költségvetési előirányzatait, a normatíva igénylés és elszámolás felülvizsgálatát;

 • adatokat szolgáltat az oktatást érintő közbeszerzési eljárások kiírásához, szükség esetén

 • részt vesz az eljárás szakmai tevékenységet érintő feladataiban.

 

Vissza a lap tetejére