Igazgatási és Anyakönyvi Osztály feladat- és hatásköre

Kapcsolat
Ingyenes zöldszám:
+36 80 201 138
Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat
Igazgatási és Anyakönyvi Osztály

Cím: 1067 Budapest, Eötvös utca 3.
Telefonszámok:
+36 1 342 0905,
+36 1 342 0906, +36 1 342 0907, +36 1 342 0908

Ügyfélfogadás
Hétfő:13:30 - 18:00
Kedd:-
Szerda:08:00 - 16:30
Csütörtök:-
Péntek:08:00 - 11:30
Kérdése, észrevétele van?
Írjon nekünk irjon-nekunk

AZ IGAZGATÁSI ÉS ANYAKÖNYVI OSZTÁLY FELADATA ÉS HATÁSKÖRE


Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatom Önöket, hogy a hosszabb várakozás megelőzése érdekébenAZ ANYAKÖNYVEZETŐK
a Bp. VI. kerület, Eötvös u. 3. II. em. 202. és II. em. 204. szám alatti irodákban

SORSZÁM alapján
fogadják Önöket.
Sorszámot a RECEPCIÓN lehet kérni (Budapest VI. kerület Eötvös u. 3.),

amely AZNAPRA érvényes.

A sorszámok kiadása érkezési sorrendben történik.

 


 
ÚJSZÜLÖTTEK ELKÉSZÜLT OKMÁNYAINAK ÁTVÉTELÉHEZ IDŐPONT NEM SZÜKSÉGES!

Köszönöm megértésüket!

dr. Mogyorósi Sándor
jegyző

Az Igazgatási és Anyakönyvi Osztály Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata alapján - a következő feladat- és hatásköröket gyakorolja.

A jegyző általános igazgatási és igazságügyi igazgatási feladat- és hatáskörében:

- eljár a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvitás ügyekben,

- ellátja a hagyatéki eljárásban a haláleset bejelentésével, a hagyaték leltározásával, a hagyatékhoz tartozó vagyontárgyak biztosításával kapcsolatos feladatokat,

- elkészíti a gyámi és gondnoki leltárt a gyámhivatal megkeresése alapján

- ellátja a hatósági állatorvossal közösen az állattartással kapcsolatos feladat- és hatásköröket, az állatok védelme érdekében lefolytatja az állattartási panaszokkal kapcsolatos eljárást, ellátja közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokkal kapcsolatos feladatokat,

- ellátja a marhalevél kiadásával kapcsolatos feladatokat.

 

A jegyző feladat- és hatáskörében az ügyfélszolgálat terén:

- kiadja az ügyintézéshez szükséges nyomtatványokat,

- átveszi és továbbítja az illetékes szervezeti egységekhez az ügyfelek által benyújtott kérelmeket, ill.iratokat,

- kifüggeszti, záradékolja és visszaküldi a megkereső szervnek a hirdetményeket,

- lefolytatja a talált dolgokkal kapcsolatos eljárást,

- gondoskodik a helyi rendeletek és más hirdetmények kifüggesztéséről,

- ellátja a pályázatok kezelésével kapcsolatos feladatokat,

- konténer elhelyezése esetén kiadja a közterület-használati hozzájárulást,

- közreműködik a várakozási engedélyek kiadásával kapcsolatos ügyek intézésében.

 

A jegyző anyakönyvi igazgatással kapcsolatos feladat- és hatáskörei:

- engedélyezi a házasság hivatali helyiségén kívüli megkötését, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségén kívüli létesítését,

- felmentést adhat a házasságkötést megelőző várakozási idő alól, illetve a testvérnek testvére, vér szerinti leszármazójával és a házastársnak volt házastársa egyenes ági rokonával kötött házasságához.

 

A hivatal anyakönyvvezető ügyintézője feladat- és hatáskörében ellátja és gyakorolja az állampolgársági és az anyakönyvi igazgatással kapcsolatos feladat- és hatáskörét, ezen belül különösen:

- vezeti működési területén a születési, a házassági, és a halotti anyakönyvet, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolat anyakönyvét

- közreműködik a házasságkötésnél és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésénél

- megtagadja házasságkötésnél való közreműködést és a bejegyzett élettársi kapcsolat létrehozását jogszabályban meghatározott esetben,

- anyakönyvezésre előkészíti a magyar állampolgár külföldön történt születését, házasságkötését, bejegyzett élettársi kapcsolatát és halálesetét,

- anyakönyvi kivonatot és hatósági bizonyítványt ad ki,

- előkészíti a magyar állampolgár, hontalan vagy menekültként elismert személy külföldön történt házasságkötéséhez, valamint bejegyzett élettársi kapcsolat külföldön történő létesítéséhez szükséges tanúsítvány kiállítása iránti kérelmet,

- eleget tesz az adatszolgáltatási és értesítési kötelezettségének,

- ellátja a névviseléssel, névmódosítással kapcsolatos feladatokat

- ellátja az utólagos és újbóli anyakönyvezéssel kapcsolatos feladatokat

- ellátja a honosítás, visszahonosítás, állampolgárság megállapításával, lemondásával kapcsolatos feladatokat, ellátja z egyszerűsített állampolgárság igénylésével kapcsolatos feladatokat.

 

A szabálysértési hatósági feladat- és hatáskörök gyakorlása:

A Szabs. tv. 38. § (1) bekezdése szerint az általános szabálysértési hatóság a fővárosi, megyei kormányhivatal. Ennek értelmében 2012. április 16. napjától a szabálysértési ügyekben Budapest Főváros Kormányhivatala jár el.

 

A közösségi együttélés szabályainak megsértése esetén

Feljelentés alapján lefolytatja az elsőfokú hatósági eljárást Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 25/2013. (VI. 27.) önkormányzati rendeletében meghatározott, a jegyzőnek a képviselő-testület által átruházott hatásköre gyakorlása során:

- tisztázza a tényállást, melynek érdekében bizonyítást folytat le,

- érdemi határozatot hoz, melyben közigazgatási bírságot szab ki,

- a közigazgatási bírság meg nem fizetése esetén intézkedik a végrehajtásról.

 

Az igazgatási osztály feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekre vonatkozóan bővebb információ AZ IGAZGATÁSI ÉS ANYAKÖNYVI OSZTÁLY LETÖLTHETŐ ŰRLAPJAI ÉS TÁJÉKOZTATÓI címszó alatt található.

A konkrét ügyekkel kapcsolatos kérdések megválaszolásában AZ IGAZGATÁSI ÉS ANYAKÖNYVI OSZTÁLY ELÉRHETŐSÉGEI címszó alatt felsorolt ügyintézők tudnak segítséget nyújtani.