Igazgatási és Anyakönyvi Osztály feladat- és hatásköre

Kapcsolat
Ingyenes zöldszám:
+36 80 201 138
Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat
Igazgatási és Anyakönyvi Osztály

Cím: 1067 Budapest, Eötvös utca 3.
Telefonszámok:
+36 1 342 0905,
+36 1 342 0906, +36 1 342 0907, +36 1 342 0908
Osztály fax: +36 1 342 1990

Ügyfélfogadás
Hétfő:13:30 - 18:00
Kedd:-
Szerda:08:00 - 16:30
Csütörtök:-
Péntek:08:00 - 11:30
Kérdése, észrevétele van?
Írjon nekünk irjon-nekunk

AZ IGAZGATÁSI ÉS ANYAKÖNYVI OSZTÁLY FELADATA ÉS HATÁSKÖRE


Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatom Önöket, hogy a hosszabb várakozás megelőzése érdekébenAZ ANYAKÖNYVEZETŐK
a Bp. VI. kerület, Eötvös u. 3. II. em. 202. és II. em. 204. szám alatti irodákban

SORSZÁM alapján
fogadják Önöket.
Sorszámot a RECEPCIÓN lehet kérni (Budapest VI. kerület Eötvös u. 3.),

amely AZNAPRA érvényes.

A sorszámok kiadása érkezési sorrendben történik.

 


 
ÚJSZÜLÖTTEK ELKÉSZÜLT OKMÁNYAINAK ÁTVÉTELÉHEZ IDŐPONT NEM SZÜKSÉGES!

Köszönöm megértésüket!

dr. Mogyorósi Sándor
jegyző

Az Igazgatási és Anyakönyvi Osztály Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata alapján - a következő feladat- és hatásköröket gyakorolja.

A jegyző általános igazgatási és igazságügyi igazgatási feladat- és hatáskörében:

- eljár a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvitás ügyekben,

- lefolytatja a jegyző hatáskörébe tartozó hagyatéki eljárást,

- a gyámhivatal megkeresése alapján elkészíti a gyámsági és gondnoksági ügyekhez szükséges leltárt,

- ellátja ‑ a hatósági állatorvossal közösen ‑ az állattartással kapcsolatos feladat- és hatásköröket, az állatok védelme érdekében lefolytatja az állattartási panaszokkal kapcsolatos eljárást,

- ellátja a marhalevél kiadásával kapcsolatos feladatokat.

A jegyző feladat- és hatáskörében az ügyfélszolgálat terén:

- kiadja az ügyintézéshez szükséges nyomtatványokat,

- átveszi és továbbítja az illetékes szervezeti egységekhez az ügyfelek által benyújtott iratokat,

- kifüggeszti, záradékolja és visszaküldi a megkereső szervnek a hirdetményeket,

- lefolytatja a talált dolgokkal kapcsolatos eljárást,

- gondoskodik a helyi rendeletek és más hirdetmények kifüggesztéséről,

- ellátja a pályázatok kezelésével kapcsolatos feladatokat,

- konténer elhelyezése esetén kiadja a közterület-használati hozzájárulást,

- közreműködik a várakozási engedélyek kiadásával kapcsolatos ügyek intézésében.

Az anyakönyvi igazgatási és állampolgársági feladatok ellátása terén

- anyakönyvezi a Budapest VI. kerület területén történt születéseket, házasságkötéseket, bejegyzett élettársi kapcsolatokat és haláleseteket;

- előkészíti a magyar állampolgár külföldön történt születésének, házasságkötésének, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének, halálesetének anyakönyvezését;

- anyakönyvi kivonatokat és hatósági bizonyítványokat ad ki;

- az apa adatai nélkül anyakönyvezett születések esetén a gyermek családi jogállásának rendezése érdekében felveszi az apai elismerő nyilatkozatot;

- lefolytatja a házasságkötést megelőző és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló eljárásokat;

- ellátja a névviselési, névmódosítási és névváltoztatási eljárásokkal kapcsolatos feladatokat;

- előkészíti a polgármester feladat- és hatáskörébe tartozó állampolgársági eskütételeket.

A szabálysértési hatósági feladat- és hatáskörök gyakorlása:

A Szabs. tv. 38. § (1) bekezdése szerint az általános szabálysértési hatóság a fővárosi, megyei kormányhivatal. Ennek értelmében 2012. április 16. napjától a szabálysértési ügyekben Budapest Főváros Kormányhivatala jár el.

 

A közösségi együttélés szabályainak megsértése esetén

Feljelentés alapján lefolytatja az elsőfokú hatósági eljárást Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 25/2013. (VI. 27.) önkormányzati rendeletében meghatározott, a jegyzőnek a képviselő-testület által átruházott hatásköre gyakorlása során:

- tisztázza a tényállást, melynek érdekében bizonyítást folytat le,

- érdemi határozatot hoz, melyben közigazgatási bírságot szab ki,

- a közigazgatási bírság meg nem fizetése esetén intézkedik a végrehajtásról.

Az igazgatási osztály feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekre vonatkozóan bővebb információ AZ IGAZGATÁSI ÉS ANYAKÖNYVI OSZTÁLY LETÖLTHETŐ ŰRLAPJAI ÉS TÁJÉKOZTATÓI címszó alatt található.

A konkrét ügyekkel kapcsolatos kérdések megválaszolásában AZ IGAZGATÁSI ÉS ANYAKÖNYVI OSZTÁLY ELÉRHETŐSÉGEI címszó alatt felsorolt ügyintézők tudnak segítséget nyújtani.