Építési Osztály feladat- és hatásköre

Kapcsolat
Ingyenes zöldszám:
+36 80 201 138
Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat
Építési Osztály

Cím: 1067 Budapest, Eötvös utca 3.
Telefonszámok:  +36 1 342 0905,
+36 1 342 0906, +36 1 342 0907, +36 1 342 0908
Központi fax: +36 1 322 1832

Ügyfélfogadás
Hétfő:13:30 - 18:00
Kedd:-
Szerda:08:00 - 16:30
Csütörtök:-
Péntek:08:00 - 11:30
Kérdése, észrevétele van?
Írjon nekünk irjon-nekunk

Az Építési Osztály a Terézvárosi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata alapján - a következő feladat- és hatásköröket gyakorolja:A jegyző feladat - és hatáskörében:

 

 • ÉTDR elektronikus tárhely biztosítás

 • Építésügyi hatósági szolgáltatás

 • Építési engedélyezési eljárás

 • Az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezése

 • Használatbavételi engedélyezési eljárás

 • Fennmaradási engedélyezési eljárás

 • Engedély hatályának meghosszabbítása

 • Jogutódlás tudomásulvétele

 • Használatbavétel tudomásulvétele

 • Hatósági bizonyítvány kiállítása

 • Építési hatóság szakhatósági eljárása

 • Épületgépészeti hatósági eljárás, panaszok kivizsgálása

 • Felvonók létesítésének engedélyezése

 • Egyéb hatósági eljárások lebonyolítása (jogutódlás, eljárás felfüggesztése, teljesítési határidő hosszabbítása iránti engedély, eljárási bírságolás, engedély érvényének meghosszabbítása, igazolási kérelem, egyéb)

 • A jogszabályban meghatározott építésügyi hatósági nyilvántartások vezetése

 

A polgármester feladat - és hatáskörében:

 • a parkolóhely megváltásához szükséges megállapodás előkészítése

 • A településképi bejelentési eljárási kérelem letölthető űrlapja és tájékoztatás

 

JOGSZABÁLYOK

 •  Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012.(XI.8.) Korm. rendelet
 • A településrendezési és építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006.(XII.7.) Korm. rendelet

 • A kormány 393/2012.(XII.20.) Korm. rendelete a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról

 • Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006.(XII.23.) Korm. rendelet

 • Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX. 15.) Korm. rendelet

 • Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997 (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK)

 • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatásirendtartásról

 • Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv.

 • Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény (ÉTV)

 • Az egyes építési tevékenységekkel kapcsolatos parkolási igényekről és azok biztosításáról szóló Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II. 3.) rendelete

 • A Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzatról szóló 47/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet (BVKSZ)