Adóügyi Osztály feladat- és hatásköre

Kapcsolat
Ingyenes zöldszám:
+36 80 201 138
Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat
Adóügyi Osztály

Cím: 1067 Budapest, Eötvös u. 3.
Telefonszámok: +36 1 342 0905,
+36 1 342 0906, +36 1 342 0907, +36 1 342 0908
Adóügyi Oszt. fax: +36 1 322 8232

Ügyfélfogadás
Hétfő:13:30 - 18:00
Kedd:-
Szerda:08:00 - 16:30
Csütörtök:-
Péntek:08:00 - 11:30
Kérdése, észrevétele van?
Írjon nekünk irjon-nekunk

Az Adóügyi Osztály - a Terézvárosi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési  Szabályzata alapján – ellátja, illetve gyakorolja a Jegyző adóhatósági tevékenységével kapcsolatos feladat- és hatásköreit, így különösen :

 • elkészíti a helyi adórendeletek tervezetét;
 • gyakorolja az I. fokú önkormányzati adóhatósági hatásköröket (a helyi adók, az önkormányzat költségvetése javára más törvényben megállapított adó, továbbá az adók módjára behajtandó köztartozások ügyében törvényben meghatározott esetekben);
 • biztosítja a képviselő-testület helyi adózással kapcsolatos rendeleteinek végrehajtását;
 • működési területén ellátja a hatáskörébe tartozó adók kivetésével, közlésével, nyilvántartásával, beszedésével, behajtásával, kezelésével, elszámolásával, ellenőrzésével és az információ-szolgáltatással kapcsolatos feladatokat,
 • létrehozza és vezeti a törvényben meghatározott nyilvántartásokat,
 • az önkormányzat gazdálkodásának megalapozásához bevételi javaslatokat dolgoz ki,
 • a bevételek teljesüléséről adatot szolgáltat a zárszámadási rendelethez,
 • határozati és egyéb intézkedése elleni fellebbezéseket - ha döntését saját hatáskörében nem módosítja, vagy nem vonja vissza - felterjeszti az elbírálásra jogosult szervhez,
 • elbírálja az adófizetők által benyújtott adómérséklési és részletfizetési kérelmeket;
 • ellátja a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat;
 • a jogszabályban meghatározott esetekben adóellenőrzést folytat le;
 • az adókötelezettség megállapítása érdekében adatokat gyűjt, tájékoztatást kér, helyszíni szemlét tart,
 • eljár az adótartozások végrehajtásával kapcsolatos ügyekben;
 • adóbehajtás során érvényesíti az egyetemlegesség szabályait, külön jogszabályban meghatározott feltételek esetén gondoskodik az adótartozás jelzálogjogi, végrehajtási jogi biztosításáról,
 • szükség esetén a behajtás foganatosítása érdekében önálló bírósági végrehajtót keres meg, illetve megkeresi a NAV illetékes szerveit,
 • gondoskodik az elévült adótartozások törléséről,
 • kiadja az adó- és értékbizonyítványt és az adóigazolásokat.