Európai Uniós Pályázatok


TÁMOP


Tisztelt Látogató!

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. november 27-én megtartott ülésén a 436/2008. (XI.27.) sz. határozatával a ?Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés ? Innovatív intézményekben? című pályázaton az alábbi intézmények bevonásával vett részt:

  • Terézvárosi Önkormányzat Kincseskert Óvodája (1062 Budapest, Bajza u. 46.);
  • Terézvárosi Önkormányzat Óvodája JÁTÉKVÁR (1062 Budapest, Lendvay u. 24.);
  • Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ (1065 Budapest, Pethő Sándor u. 4.);
  • Bajza Utcai Általános Iskola (1062 Budapest, Bajza u. 49-51.);
  • Szinyei Merse Pál Gimnázium (1063 Budapest, Szinyei u. 7-9.)

A pályázó önkormányzat a feladat-ellátási helyek kiválasztásakor figyelemmel volt arra, hogy a különböző életkorokat és közoktatási szinteket figyelembe véve az oktatás minél teljesebb vertikumát fogja át. A pályázati kiírás Európai Uniós forrásból eredt, melynek biztosítása az Európai Szociális Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásában történt.

Az OKM Támogatáskezelő Igazgatósága (1374 Budapest, Pf. 564.) a TÁMOP-3.1.4-08/1-2008-0025 azonosító számú Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében 'Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben, Terézvárosban' című projekt megvalósítására 100 %-os, azaz 82.938.990,- Ft támogatást ítélt meg.

A pályázat alapvető célja az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése és kompetencia alapú oktatás elterjesztése, amely a sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges.
Az elnyert pályázat a kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek széleskörű elterjesztését célozza, a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítését, a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztését és megerősítését az egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség szempontjainak érvényesítésével, ezáltal komplex módon járul hozzá az oktatás minőségének javulásához.
Az intézmények különböző típusai biztosítják a teljes vertikumot, esélyt adva a tanulóknak arra, hogy kompetencia alapú oktatás részesei legyenek az óvodától az érettségiig.
Önkormányzatunk kötelezettséget vállalt arra, hogy biztosítja a projekt eredményeinek a projekt zárásától számított 5 éves fenntartását, különösen a bevezetett kompetencia alapú oktatás módszertanának megjelenítése, alkalmazása tekintetében, ezáltal a kompetencia alapú oktatás kerületi szintű elterjesztése hosszú távon biztosított.

A nyertes intézmények honlapjairól, elérhetőségükről részletes tájékoztatást kaphat minden érdeklődő, hogyan valósítják meg az egyes intézmények az önálló innovációjukat, igazodva a helyi igényekhez.