Table './terezvaros_hu/access' is marked as crashed and should be repaired Hírdetmények | Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata

Hírdetmények


Témák szerinti csoportosításban megtalálja a keresett információkat:

 

álláshirdetésekhirdetményektájékoztatásokegyéb


Kérjük válasszon a fenti kategóriák közül.


2017.04.19.

Pályázat szociális alapú lakások bérbeadásra                             Beadási határidő: 2017. május 5. péntek, 11 óra 30 perc

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 15/2006. (III. 21.) önkormányzati rendelet 5. §-a, 6. §-a és 8. §-a, valamint a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2017. április 11-én hozott döntése alapján

2 0 1 7 .   á p r i l i s   1 9 - t ő l   -   2 0 1 7 .   m á j u s   5 - i g 
terjedő időszakban pályázatot hirdet
7 db üres lakás szociális alapú, felújítási kötelezettséggel történő bérbeadására.

   letölthető anyagok:    pályázati felhívás       pályázati kiírás      lakáspályázati adatlap      térkép 


 a      p  á  l  y  á  z  h  a  t  ó       l  a  k  á  s  o  k      a  d  a  t  a  i       

Bajnok utca 8. III/2.        Bajza utca 64/B. III/40.       Dessewffy utca 35. II/18.      Eötvös utca 21. félem. 5.

Eötvös utca 46. fszt. 5.      Szinyei Merse Pál 23. I/7.      Szív utca 66. II/11.

2017. 03. 29.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS  - hevederzár beszerzésére és felszerelésére

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága (továbbiakban: Bizottság), a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi lakóközösségek részére biztonsági berendezések létesítéséhez nyújtandó támogatásról szóló 17/2014.(V.30.) számú önkormányzati rendeletében foglaltak szerint pályázatot ír ki hevederzár beszerzésére és felszerelésére a kerületben lévő lakások természetes személy tulajdonosai részére.

A pályázat benyújtási határideje: 2017. június 12. 16:00 óra.


letölthető:       pályázati felhívás        pályázati adatlap         támogatás szabályzata 

 

2017. 03. 29.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS  - szén-monoxid érzékelő berendezés igénylésére

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága (továbbiakban: Bizottság), a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi lakóközösségek részére biztonsági berendezések létesítéséhez nyújtandó támogatásról szóló 17/2014.(V.30.) számú önkormányzati rendeletében foglaltak szerint pályázatot ír ki szén-monoxid érzékelő berendezés igénylésére a kerületben lévő lakások természetes személy tulajdonosai részére.

A pályázat benyújtási határideje: 2017. június 12. 16:00 óra.


letölthető:       pályázati felhívás        pályázati adatlap       igénylési szabályzat       nyilatkozat   

 

2017. 03. 29.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS  - Lakóközösségek részére kapufigyelő rendszer kialakítására

Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzatának Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága, a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi lakóközösségek részére biztonsági berendezések létesítéséhez nyújtandó támogatásról szóló 17/2014.(V.30.) számú önkormányzati rendeletében foglaltak szerint pályázatot ír ki VI. kerületi lakóközösségek részére, kapufigyelő rendszer kialakítása céljából.

A pályázat benyújtási határideje: 2017. június 12. 16:00 óra.


letölthető:  

    pályázati felhívás         támogatás szabályzata    

    pályázati adatlap       megállapodás   

  jogi és műszaki követelmény rendszer        műszaki követelmény rendszer   

 2017.03.29.

ZÖLDÜLHETNEK A TÁRSASHÁZAK                  A pályázat benyújtási határideje: 2017. május 15. hétfő 18 óra


Terézváros zöldfelületének növelése, a társasházak belső udvarainak, előkertjeinek megújítása, növényanyagának növelése érdekében Terézváros Önkormányzata pályázatot ír ki  a kerületi társasházak számára.

A részletes feltételeket a 8/2011. (II.24.) sz. rendelet tartalmazza.


   letölthető anyagok >>>     pályázati felhívás                pályázati adatlap  

 

2017.03.13.

TÁRSASHÁZ-FELÚJÍTÁSI PÁLYÁZAT                 A pályázati anyag benyújtásának végső határideje:
                                                                                            2017. május 15.  hétfő, 1800 óra


Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága a társasházaknak nyújtható felújítási támogatásokról szóló 55/2011.(XII.19.) önkormányzati rendelet, valamint a 39/2017.(III.8.) var. határozata alapján pályázatot hirdet

2017. március 13-tól – 2017. május 15-ig

terjedő időszakban az Önkormányzat közigazgatási területén lévő társasházak részére.

 

                                          L e t ö l t h e t ő    a n y a g o k :                                     

pályázati felhívás                                                     pályázati kiírás   


a nyújtható támogatások mértéke                         a szükséges engedélyek listája    


pályázati adatlap                                                        nyilatkozat   

   

A pályázati anyag benyújtásának helye:
Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálata
(Bp. VI. ker. Eötvös u. 4.)


 

 

TÁJÉKOZTATÓ   
a régészeti lelőhelyen történő, EGYSZERŰ BEJELENTÉS alapján végezhető építkezésekre vonatkozóan


Budapest közigazgatási határán belül 2016. január 1-ig a földmunkával járó építkezéseknél (függetlenül a hasznos alapterület méretétől) a régészeti szakfeladatok ellátása az építési engedélyben előírt építésügyi- és örökségvédelmi szakhatósági állásfoglalás alapján történt.
A lakóépületek építésének egyszerű bejelentéséről és egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 456/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet rendelkezései értelmében a 300 m2 összes hasznos alapterületet meg nem haladó lakóépületek építése egyszerű bejelentés (a továbbiakban: bejelentés) alapján történhet.
Tekintettel arra, hogy a bejelentések esetében nem történik szakhatósági eljárás, így a fenti előírások alapján külön rendelkezést szakhatósági állásfoglalásban – ha csak arra az örökségvédelmi hatóság (illetékességgel rendelkező Kormányhivatal) külön engedélyt nem ad – Építtető nem kap, azonban az örökségvédelmi jogszabályok be nem tartása, esetleges károkozás szankcionálható.
Fentiek alapján indokolt a beruházás megkezdése (bejelentés megtétele) előtt egyeztetni az illetékes örökségvédelmi hatósággal, mert a régészeti feladatokat a lelőhely különböző részei vonatkozásában eltérően is meghatározhatja a hatóság [Kötv. 22. § (4) bek.].

2016. július 7.


Budapesti Történeti Múzeum