Hírdetmények


Témák szerinti csoportosításban megtalálja a keresett információkat:

 

álláshirdetésekhirdetményektájékoztatásokegyéb


Kérjük válasszon a fenti kategóriák közül.


2017.09.25.

TÁRSASHÁZ-FELÚJÍTÁSI PÁLYÁZAT                 A pályázati anyag benyújtásának végső határideje:
                                                                                       2017. november 6.  hétfő, 1800 óra


Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága a társasházaknak nyújtható felújítási támogatásokról szóló 55/2011.(XII.19.) önkormányzati rendelet, valamint a 189/2017.(IX.22.) var. határozata alapján pályázatot hirdet

2017. szeptember 25-től – 2017. november 6-ig

terjedő időszakban az Önkormányzat közigazgatási területén lévő társasházak részére.

 

                                          L e t ö l t h e t ő    a n y a g o k :                                     

pályázati felhívás                                                     pályázati kiírás   


a nyújtható támogatások mértéke                         a szükséges engedélyek listája    


pályázati adatlap                                                        nyilatkozat   

   

A pályázati anyag benyújtásának helye:
Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálata
(Bp. VI. ker. Eötvös u. 4.)


 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ   
a régészeti lelőhelyen történő, EGYSZERŰ BEJELENTÉS alapján végezhető építkezésekre vonatkozóan


Budapest közigazgatási határán belül 2016. január 1-ig a földmunkával járó építkezéseknél (függetlenül a hasznos alapterület méretétől) a régészeti szakfeladatok ellátása az építési engedélyben előírt építésügyi- és örökségvédelmi szakhatósági állásfoglalás alapján történt.
A lakóépületek építésének egyszerű bejelentéséről és egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 456/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet rendelkezései értelmében a 300 m2 összes hasznos alapterületet meg nem haladó lakóépületek építése egyszerű bejelentés (a továbbiakban: bejelentés) alapján történhet.
Tekintettel arra, hogy a bejelentések esetében nem történik szakhatósági eljárás, így a fenti előírások alapján külön rendelkezést szakhatósági állásfoglalásban – ha csak arra az örökségvédelmi hatóság (illetékességgel rendelkező Kormányhivatal) külön engedélyt nem ad – Építtető nem kap, azonban az örökségvédelmi jogszabályok be nem tartása, esetleges károkozás szankcionálható.
Fentiek alapján indokolt a beruházás megkezdése (bejelentés megtétele) előtt egyeztetni az illetékes örökségvédelmi hatósággal, mert a régészeti feladatokat a lelőhely különböző részei vonatkozásában eltérően is meghatározhatja a hatóság [Kötv. 22. § (4) bek.].

2016. július 7.


Budapesti Történeti Múzeum